Wil jij een bijdrage leveren aan het groener worden van Nederland met mooie oude bomen en gevarieerde bossen?

lees hier verder over
bomenopdekaart.nl

Wij vinden dat onze bomen letterlijk op de kaart gezet moeten worden! Bomen zijn van onschatbare waarde en verdienen onze bescherming, aandacht en verzorging. Het is belangrijk dat de kennis van wat bomen ons bieden gedeeld wordt. Daarmee kan het beheer worden verbeterd en wordt het voor iedereen mogelijk om bij te dragen aan de gezondheid van boom en bos.

Hier voor is er nu een app! 

Waarom?

Wist je dat bomen ons fijnstof reduceren, bij droogte de grond bijeen houden en bij overtollige regen ons water afvangen? Bomen zorgen voor zuurstof, beschermen de mens en brengen gezondheid. Ze zijn een onmisbaar onderdeel van de natuur waar we zo graag zijn en niet uit ons leven weg te denken

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de verschillende dieren, planten en schimmels die afhankelijk van onze bomen zijn. Bomen zorgen voor onze gezondheid en  diversiteit van onze natuur en daar kunnen we nog zoveel over leren
Klik hier voor de mobiele app kun je bomen verrijken met foto, verhaal en meting. 

Wanneer jou boom nog niet op de kaart staat dan kun je ons mailen voor instructies.. 

Zie hieronder de site waarop we alle bomen willen gaan weergeven. Klik hier om de site met details te bekijken te bekijken

Boomverzorgers en eigenaren kunnen veel efficiënter en effectiever bijhouden hoe het is gesteld met de gezondheid en het onderhoud van de boom. Of hoe bepaalde bomen & bossen ons kunnen helpen bij de klimaatveranderingen en waar nog ruimte en noodzaak  is om bomen te planten.

 

Onze Bomen app is een open platform om informatie te delen en te verzamelen.

Door alle bomen op een integrale kaart te zetten, waarop kennis en onderhoud op eenvoudige wijze gedeeld wordt, leren we meer over de rol en waarde van de boom in onze natuur en cultuur. Op dit moment is er geen integrale kaart waarop alle bomenkennis van én voor alle gebruikers is opgeslagen en kan worden (terug) gevonden.

Daar gaat Stichting Bomen op de kaart samen met jou en vele anderen verandering in brengen. Op een opensource kaart maken we de nu nog versnipperde boombestanden inzichtelijk, zodat ze elkaar verrijken en er meer inzicht komt, voor zowel de professional als de betrokken/ geïnteresseerde bezoeker.

Uitgangspunt is een open source system, dat heel Nederland beslaat. Alle publiek toegankelijke en beschikbare data vormen de basis, aangevuld met de informatie door de gebruikers.

Met als doel meer te leren en delen over wat of wie bomen zijn en ze daarmee langer te behouden. Onze bomen beter kunnen beheren en er meer van te kunnen genieten… En we een bijdrage leveren aan de vergroening van Nederland.

NIEUWS

Momenteel werken we met Joris Hellevoort, boswachter van het Utrechtslandschap aan een update van de app om het bos beter in kaart te brengen. Joris schreef onlangs een mooi boek over bomen– klik hier om te bestellen.

Sinds kort zijn wij een ANBI stichting (dit maakt het mogelijk om donaties af te trekken van de belasting)

we benadrukken nog een keer dat alle data open is, of wel we zijn opendata!

Stichting Bomen op de Kaart

Jeroen Heindijk
Bachlaan 68
3706 BD Zeist
Tiodos Nl23TRIO0320126978
kvk 80855849
RSIN 861826851
tel 0306957748
mob 0620307560
info@bomenopdekaart.nl

privacy-verklaring

Raad van Advies:

  • Marjan van Elsland
  • Ted van den Bergh
  • Matthijs Schouten
  • Bert de Graaff

Bestuur:

  • Wouter Shinju Limmen 
  • Joost Kramer
  • Jeroen Heindijk