Hoe werkt onze open source kaart?

Onze app maakt het eenvoudig om nieuwe en bestaande bomen een plek te geven op een digitale basiskaart. Zodat deze terug te vinden is en er data aan gekoppeld kan worden. Deze data maken we visueel en op een eenvoudige wijze voor iedereen inzichtelijk en toegankelijk.

Deze kaart is op de app voor iedereen toegankelijk en geeft de kennis weer voor iedere geïnteresseerde. Waar staat deze precies, leeftijd, soort, geschiedenis, toegevoegde waarde, etc. Dit is interessant voor zowel educatieve als culturele doeleinden. Denk aan wandelaars, natuurliefhebbers, scholen, toeristen, etc. Aan deze basiskaart koppelen we kaartlagen die interessant zijn voor onderzoek, (bos)beheer en onderhoud, natuurontwikkeling en bevorderen klimaat adaptatie. Er zijn talloze organisaties die relevante gegevens verzamelen rondom onze bomen. Denk bijvoorbeeld aan kennis over de bodem, waterschap, dierenrijk, natuurbeheer, onderhoud, aanleg en planning nieuwe natuur, etc.
Iedere boom / bosgebied op de basiskaart werkt als een kapstok waaraan andere data bronnen worden gekoppeld.

 

Waarom is dit nodig?

De meest bomen die een officiële registratie hebben staan in de openbare ruimte, denk aan straten, pleinen en woonwijken. De bronhouders daarvan zijn gemeenten en provincies. Er zijn ook particuliere eigenaren met kaarten om inzicht in hun land voor onderhoud en beheer te hebben. Dit is al zeer waardevol en daar zijn wij erg blij mee!
Helaas zijn er veel bomen niet zichtbaar, waardoor ze gemakkelijk soms zomaar verdwijnen. Hierdoor gaan waardevolle stukken natuur en ook oude bomen, onnodig en argeloos verloren. Mensen weten bijvoorbeeld soms niet hoe bijzonder en waardevol die boom in hun omgeving is! Het is zowel leuk, als interessant om ook die bomen te registreren en over ze te leren.

Er zijn ook veel bossen en kleine natuurstroken die onvoldoende of niet geregistreerd staan, waardoor ze onbeschermd zijn en ook de waarde van hun aanwezigheid onderbelicht blijft. Niet te vergeten alle nieuwe stukken bos die in het kader van een duurzame toekomst worden aangeplant horen daar ook bij. Hoe leuk en handig zou het zijn als je de ontwikkeling van deze natuur kunt volgen?

De app is en blijft in ontwikkeling. Je vindt deze daarom niet in de app store*. De app is heel modern; ‘een responsieve website’.
* waarom geen app in the store: elke aanpassing kost veel tijd voordat deze dan weer in de appstore staat en je zult dan ook steeds de gebruikers moeten laten updaten.