Wij hebben een droom: Alle bomen op de kaart en alles over de bomen zien en vinden vanaf die kaart! Velen delen deze droom, u ook?

Vroeger was er één beheerder die alle bomen kende in zijn stad en die er een leven lang voor zorgde. Hij was het kenniscentrum. Nu is dit allemaal anders. De informatie bevindt zich gefragmenteerd op verschillende harde schijven. Hoewel we veel meer weten, is de vraag: weten we de informatie te vinden op het moment dat we het nodig hebben?

Daarom hebben we besloten om alle kennis samen te brengen om bomen op de kaart te zetten. In één platform delen we al deze kennis over de bomen tussen eigenaren, professionals en publiek.

Bomen zijn waardevol. Mensen zijn zo vervlochten met de boom dat ze deze pas missen als hij weg is. Bomenopdekaart wil de positieve betrokkenheid van mensen bij bomen vergroten, hen daarbij voorzien van informatie en de mogelijkheid verschaffen tot communicatie.

Door kennis te delen – in open source – voorzien wij in het vinden van oplossingen op nog niet gestelde vragen in de verzamelde data. Welke boom past nu het best op welke plek? Hoe koelen wij de stad het best? Het plein overstroomt bij hevige regenval, welke boom vangt de regen het best af en op welke van de drie soorten stemmen de burgers? Bomenopdekaart laat dat zien en communiceert.