Bomen kleuren de buitenruimte en zorgen voor een beter klimaat. Schonere lucht, minder hitte en meer luwte. Onderzoeken tonen aan dat er minder geweld en minder stress is in een groene omgeving. Ook de waarde stijgt van alle locaties waar bomen oud hebben kunnen worden.

Bomen zijn van levensbelang. Ze zijn belangrijk voor onze gezondheid en ons welbevinden en hebben een wezenlijke rol in de klimaatadaptatie. Hoe meer we weten van de lokale situatie des te duurzamer wordt / blijft deze relatie.

Noodzakelijk besef, beter beheer en meer kennis:

  • Bomen op de kaart creëert een omgeving waarmee ons denken over groen, natuur en milieu gevoed wordt en bijdraagt aan een duurzame leefomgeving.
  • Onderhoud en behoud wordt efficiënter en effectiever. Dat zorgt voor enorme besparingen voor gemeentes en landgoed-/boseigenaren.