Bomen op de Kaart
Bomen op de Kaart, gevestigd aan Bachlaan 68
3706 BD Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bomenopdekaart.nl
Bomen op de Kaart
Bachlaan 68
3706 BD Zeist
0620307560
kvk  80855849

Jeroen Heindijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Bomen op de Kaart.
Hij is te bereiken via info@bomenopdekaart.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bomen op de Kaart verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bomenopdekaart.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bomen op de Kaart verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Bomen op de Kaart neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren is tot opzegging, dit gebeurt voor bepaalde lidmaatschappen en groepsactiviteiten in mailgroepen op desktop machine, en voor algemene mailing via het mailprogramma mailchimp. Uitschrijven is in alle gevallen op ieder moment mogelijk, In het programma mailchimp gebeurt dit zonder tussen komst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bomen op de Kaart verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bomen op de Kaart gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bomenopdekaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Bomen op de Kaart zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bomen op de Kaart wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bomen op de Kaart neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bomenopdekaart.nl

De volgende gegevens spelen een rol
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer (deze zal alleen bij het zakelijk bankrekening (ING) bekent zijn in het adresboek, opslaan en of verwerken doen wij niet).
– Het afhandelen van jouw betaling evt middels faktuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Bomen op de Kaart bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens van klanten van de Webshop : drie jaar.

Webshop persoonsgegevens > 3 jaar > Sporadishe mailing, markt onderzoek
Nieuwsbrief, na inschrijving via Mailchimp, Mailchimp bewaard naam en email
Nieuwsbrief per post, aflopend product in 2025 vermoed Bomen op de Kaart alles digitaal te verzenden, mits daar anders om gevraagd wordt.
Personalia > Bewaartermijn > doorlopend alleen als geaboneerd op nieuwsbrief tot opzegging
Adres > Bewaartermijn > doorlopend alleen als geaboneerd op nieuwsbrief tot opzegging
Enzovoort > Bewaartermijn > doorlopend alleen als geaboneerd op nieuwsbrief tot opzegging

 

versie 2021 001 gemaakt 02-06-2021