Bomen op de kaart wordt vanuit 3 invalshoeken benaderd. Dit gebeurt vanuit milieu, beheer en natuurwaarde. Hieruit is een platform ontstaan waar alle kennis over de bomen tussen eigenaren, professionals en publiek wordt gedeeld. Door het bundelen van zoveel mogelijk data wordt beheer eenvoudiger en transparanter. Ons doel hiermee is om meer besef van bomen te creëren.

We brengen de bomen letterlijk in kaart middels de objectgerichte Basisregistratie Grootschalige Topografie, de landelijk dekkende en exacte kaart van Nederland.

Door informatielagen te ´stapelen´ en eenvoudig te ontsluiten, creëren we meer inzicht. Hiervoor gebruiken we tientallen datasets, onder andere van Staatsbosbeheer, PDOK, ANWB, RIVM, Cultureel erfgoed, boomfeestdag etc. en andere databronnen als de growapp, de bomenbieb, en zo meer.