Bomenopdekaart.nl is ontwikkeld om alle bestaande kennis over individuele bomen op één locatie te verzamelen, inzichtelijk te maken en letterlijk in kaart te brengen. Hiermee wordt alles wat over een bepaalde boom bekend is, samengebracht en vindbaar in één portaal.

Door het combineren en integreren van al bestaande bronnen van andere boompartijen en relevante kaarten over omgevingsfactoren die van invloed zijn op de functie van de boom (zoals bodem-, warmte- of fijnstofkaarten), wordt de kennis over ons bomenbestand nog verder verrijkt en verdiept. En dit komt de besluitvorming weer ten goede.

Bomenopdekaart.nl biedt een innovatieve en constructieve samenwerking tussen burgers en de overheid voor het delen van kennis over bomen.

  • We ontsluiten bestaande informatie in één platform. We ontwikkelen nieuwe technologie voor het koppelen van data die leidt tot nieuwe informatie.
  • Daarin werken we samen met overheden, onderwijs & onderzoek en elke organisatie met grote betrokkenheid bij bomen.