Bomen op de Kaart

Alle boominformatie op één plek

Om bomen beter te behouden dienen ze een plek te krijgen in onze wereld. Daar buiten nemen ze hun plek wel in, maar hebben ze een vindbare plek in de virtuele wereld?

Inleiding
Een duurzame en veilige groene omgeving is voor iedereen van levensbelang. Dat bomen hier een groot aandeel in hebben staat buiten kijf. Omdat ze makkelijk ouder dan honderd jaar oud worden, hebben ze lange relaties hun locatie en met andere planten en dieren die er leven – inclusief de mens.

Bomen zijn vaak fijn om naar te kijken, maar ze zorgen ook voor de nodige beschutting, gaan ze erosie tegen, voorzien ze ons van voedsel, maken ze zuurstof en nemen ze CO₂ en fijnstof op. Alleen al om die redenen verdienen bomen bescherming en de zorg om zelfstandig te herstellen van eventuele schade. Zo kan een boom – net als wij – op een natuurlijke manier oud kan worden.

Uitdaging
Elke Nederlandse gemeente heeft een zorgplicht voor 10.000 tot soms meer dan 500.000 bomen in haar openbare ruimte. Voor het maken en uitvoeren van hun bomenbeleid maken de bijna 400 gemeentes gebruik van verschillende soorten gesloten computersystemen. Sommige gemeentes bieden zelfs hun gehele bomenbestand als open data aan, online, zonder beperkingen.

Nog lang niet iedere gemeente doet dit, zijn gegevens per boom minimaal en is veldwerk voor actualisatie nodig. Liefhebbers en experts van bomen helpen daar graag aan mee, maar hebben daar een systeem voor nodig dat zowel laagdrempelig als open is. Een systeem waar iedereen op transparante en navolgbare manier bijdragen levert. Een systeem dat ook meer informatie over een boom kan bijhouden dan wat minimaal nodig is voor de gemeentelijke zorgplicht.

Workshop
Om hier een antwoord op te geven ontwikkelen Geronimo (Jeroen Heindijk, boomexpert, 1970) en Hellebaard (Sander van Geloven, informatieanalist, 1973) een unieke en hoogwaardige workshop waar mensen leren bomen te inventariseren en op een open en online kaart te zetten

Het doel van deze workshop is drieledig:

  1. kennis delen over bomen, natuur en samenleving
  2. vaardigheden leren om bomen met details op een digitale kaart te zetten
  3. opvragen 3D-vogelvluchtbeelden en maatwerkboomkaarten en –rapporten

In twee zaterdagen wordt theorie en praktijk aangeboden door ervaren workshopleiders. Deelnemers krijgen meer inzicht in bomen en kunnen het verhaal van een boom uit veldwerk, determinatie en cultuurhistorie borgen in de online kaart OpenStreetMap.

Toepassingen
Bomen kunnen eveneens voor aangrenzende gebieden in andere gemeentes, provincies en landen worden geïnventariseerd. Dit brengt grensoverschrijdende plagen van invasieve exoten zoals eikenprocessierups en Japanse duizendknoop en schade zoals dood hout breder in beeld.

Momenteel staan er 100.000 Nederlandse bomen op OpenStreetMap, dat is slechts 10% van Duitsland heeft. Koploper is Rotterdam met 20.000 gedetermineerde bomen. Verder staan er ook veteranenbomen en andere zeer unieke bomen op. Maar... de kaart is nog lang niet af.

„Deze workshop heeft mij meer bewust gemaakt van bomen en hun beheer. Ik beleef nu bomen in de stad en in de natuur met veel meer plezier .”

Deze workshop verhoogt het bewustzijn rondom bomen en hun beheer én levert het direct een bijdrage aan transparante en navolgbare actualisatie van een digitale bomenkaart. Door haar open licentie is en blijft deze kaart voor iedereen gegarandeerd kosteloos toegankelijk.

Bomen op de kaart biedt burgerparticipatie en helpt bomen zo natuurlijk mogelijk oud te laten worden. Voor meer informatie, stuur een e-mail naar Jeroen Heindijk op info@bostochten.nl of bel 06 2030 7560.

OpenSteetMap (OSM) is een vrij, open en aanpasbaar alternatief voor Google Maps met ondersteuning voor individuele bomen.


OpenStreetMap heeft boomdetails zoals bladtype, geslacht, soort, kroondiameter, stamomvang, leeftijd, hoogte en beschrijving.


OpenStreetMap online editor geeft formulier voor eenvoudig invullen en automatisch aanvullen boomdetails met bewerkhistorie.

OpenStreetMap online editor heeft diverse luchtfoto’s als achtergrond, zoals Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK).


Mapillary is een alternatieve Google Street View met een gratis app die ook 360°-foto’s en dashboardcamera’s ondersteunt.


F4map maakt geanimeerde 3D-rendering in vogelvlucht in elke webbrowsers en is een alternatief voor Google Earth 3D.

Overpass turbo geeft maatwerkkaarten en -rapporten a.d.h.v. zelf te maken queries die op de actuele kaart van OSM worden gedaan.

Al deze functionaliteiten en meer zijn te integreren in eigen websites en apps. Deze data is ook te stapelen met andere bronnen. Voor OSM hoeft alleen bronvermelding worden gedaan. Het is veder niet mogelijk dat de gebruiksvoorwaarden veranderen of dat een commerciële partij de data toe-eigent en kosten gaat rekenen.

We geven de workshop voor de gemeenten en de gemeenschap om deze samen te brengen.

Kosten per gemeente voor 2 dagen 4700,- (ex. btw)
Kosten deelname per burger 22,50 (incl. btw)

Totaal twee zaterdagen van 11.00 – 17.00 uur.